WeKool - Vracíme věcem původní smysl

Správce osobních údajů: WeKool s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 09859268, DIČ: CZ09859268, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 84564, email: lenka@wekool.cz, mob. 777187744 (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

PREAMBULE

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných společnosti  zákazníkem při uskutečnění objednávky (uzavření smlouvy) a  zájemcem o koupi či zákazníkem v rámci komunikace se společností. 

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek. 

2.  Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky od vyřízení objednávky,

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

(c) účel: přímý marketing – zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech a službách, zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail, právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 2 roky

d) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) –  zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

– marketingová společnost pro účely propagace v rámci přímého marketingu,

provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,

účetní kancelář – za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,

daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,

poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,

orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,

– vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit dle čl. III použijte e-mail: lenka@wekool.cz.

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ 

1. Jako správce vašich osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží či služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek. 

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy – jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

b) účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám – nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. – zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok

3. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit dle čl. III, nám pište zde lenka@wekool.cz

4. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku.

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

  • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
  • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti,
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení. 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: lenka@wekool.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně – podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Hledat produkty (0)

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do vašeho košíku