WeKool - Vracíme věcem původní smysl

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”

Správce osobních údajů: Správce osobních údajů: WeKool s.r.o., se sídlem 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 09859268, DIČ: CZ09859268, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 84564, email: lenka@wekool.cz, mob. 777187744 (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “”) budeme na základě vyplněného dotazníku (zaslaného e-mailem) zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa a informace o objednávce (o obsahu nákupního košíku).

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat zejména za účelem: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. – zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). 

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 2 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé: 

  • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: lenka@wekool.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně – podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným po kliknutí na checkbox a kliknutím na tlačítko ODESLAT.

Hledat produkty (0)

Zpět na začátek
Produkt byl přidán do vašeho košíku